Onderwijscoaching, leerlingbegeleiding, trainingen en advies

Mostert & Mostert beweegt graag met u mee in de dynamische wereld van het onderwijs.
Met lezingen voor onderwijsteams, trainingen en adviezen.
Even stilstaan om verder te ontwikkelen, toegespitst op uw specifieke (onderwijs)situatie.

Leerlingbegeleiding, mentorschap, daar waar u de aanwezige kwaliteit ten volle wilt benutten, helpen wij u die te versterken en concreet in te zetten.

Klaar voor een nieuwe impuls die Mostert & Mostert u biedt?

Mostert & Mostert zet zich in als onderwijscoach op o.a. de volgende gebieden:
Effectief mentorschap
Rugzakleerlingen
Hoogbegaafde leerlingen
Workshop competentiegericht onderwijs voor vakdocenten in het mbo
Omgaan met CGO binnen een team
Vakgericht beoordelen binnen CGO
Studenten volgen met CGO
Kwaliteitsborging van CGO

Mostert & Mostert biedt kortlopende trajecten in de praktische leerlingbegeleiding en kan de spil zijn tussen leerling, school en ouder.
Zorgleerlingen
Rugzakleerlingen
Hoogbegaafde leerlingen

Mostert & Mostert geeft trainingen en advies over o.a. de volgende onderwerpen:
Internet op school (Teamtrainingen)
Internetprotocol
Workshops voor leerlingen